Pasja Nieruchomości Doradztwo
Kontakt:
604 43 18 08

692 26 48 40

728 45 31 07

biuro@pasjanieruchomosci.pl

Doradztwo

Doradztwo prawne i inwestycyjne na rynku nieruchomości

Usługa skierowana do Kupujących ale również Sprzedających nieruchomość.

Due diligence jest procesem badania nieruchomości poprzedzającym transakcję, który dostarczać może potencjalnemu kupującemu wyników niezależnej ekspertyzy i analizy ryzyk, a także umożliwia oszacowanie potencjału danej inwestycji. „Przedinwestycyjne” badanie nieruchomości pozwala na zapewnienie szczegółowych informacji umożliwiających uniknięcie ryzyk, które mogą negatywnie wpływać na transakcję. Ponadto rzetelna „przedinwestycyjna” ocena minimalizuje ryzyko związane z wydarzeniami „potransakcyjnymi”.

Opracowanie due diligence jest również przydatnym narzędziem dla sprzedającego. Wówczas celem takiej analizy może być wskazanie sprzedającemu ewentualnych problemów związanych z przedmiotem transakcji, jakie może poruszyć przyszły kupujący. Sprzedający przygotowujący się do zbycia nieruchomości zyskuje tym samym czas na ich optymalne rozwiązanie. Wcześniej dostarczona sprzedającemu wiedza może nie tylko przyśpieszyć i ułatwić proces sprzedaży, ale również istotnie zwiększyć przychód z transakcji.

W przeważającej części przypadków transakcje na rynku nieruchomości dotyczą obiektów o znacznej wartości, zwłaszcza w porównaniu do innych dóbr będących przedmiotem obrotu. Nawet w przypadku transakcji na rynku nieruchomości mieszkaniowych, które nominalnie przedstawiają z reguły mniejsze wartości, mamy do czynienia z bardzo ważnymi decyzjami stron transakcji, ponieważ niejednokrotnie inwestowany jest dorobek całej rodziny. Każda sprzedaż obarczona jest większym lub mniejszym ryzykiem dotyczącym jakości, stanu technicznego i stanu prawnego przedmiotu sprzedaży. Jednak im wyższa jest wartość nieruchomości, tym większe ryzyko dla inwestora. Dlatego też zwłaszcza w dużych transakcjach konieczne jest przeprowadzanie procesu badania i weryfikacji między innymi stanu prawnego, technicznego oraz finansowego, zwanego due diligence.

Przejrzyj naszą ofertę