Pasja Nieruchomości Doradztwo
Kontakt:
604 43 18 08

692 26 48 40

728 45 31 07

biuro@pasjanieruchomosci.pl

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Przez nieruchomość o nie uregulowanym stanie prawnym rozumiemy nieruchomość dla której nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, najczęściej ze względu na brak księgi wieczystej lub zbioru innych dokumentów

 

Prawo własności jest podstawowym przykładem stanu prawnego.

Nieruchomości bez określonego stanu prawnego nie istnieją dla obrotu - nie można ich sprzedać, zamienić, darować, wynająć czy też wydzierżawić.

Nie mogą więc być przedmiotem obrotu prawnego na  rynku nieruchomości.

Żaden bank nie udzieli  również kredytu gdyż nieruchomość taka nie może stanowić zabezpieczenia.

Pojęcie  „Regulacja stanu prawnego nieruchomości” obejmuje szereg  procedur zmierzających do wykazania aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości.

 

Obszarami  regulacji stanu prawnego nieruchomości w jakich podejmujemy działania są:

 • zakładanie ksiąg wieczystych
 • dokonywanie  wpisów w księdze wieczystej,
 • hipoteki
 • ujawnianie ograniczonych praw rzeczowych i roszczeń w księdze wieczystej
 • dziedziczenie nieruchomości i postępowania z tym związane ( stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • ustanawianie służebności drogi koniecznej,
 • ustanawianie służebności osobistych np. dożywocie
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • budynki na cudzym gruncie
 • sprzedaż nieruchomości zadłużonych nieruchomość z lokatorem
 • wynagrodzenie z tytuły służebności przesyłu
 • inne.

 

PROFESJONALIZM, SZYBKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ

KONKURENCYJNE CENY

Przejrzyj naszą ofertę